Študentská podpora

Študentská podpora pre uchádzačov a študentov FBI UNIZA. 

Naši študenti poskytujú informácie (škola, štúdium, dobrovoľnícke organizácie ...) a pomáhajú orientovať sa pri riešení vašich výziev.

Kontakt na jednotlivé študijné programy:

Členovia študentskej podpory FBI UNIZA (*pdf)

V prípade záujmu môžete poskytnúť spätnú väzbu na aktivity študentskej podpory: https://forms.gle/KWuQ1jWBG4eXgisZ9

0
študentov
0
učiteľov
0
absolventov

Partneri FBI