Prijímačky - výsledky

Výsledky testov prijímacieho konania na FBI pre AR 2024/2025


Bakalárske štúdium

  • Výsledky prijímacieho testu zo dňa 12.06.2024 pre denné bakalárske štúdium (bude doplnené po prijímacom konaní)
  • Výsledky prijímacieho testu zo dňa 12.06.2024 pre externé bakalárske štúdium (bude doplnené po prijímacom konaní)
  • Výsledky prijímacieho testu zo dňa 13.06.2024 pre denné aj externé bakalárske štúdium - náhradná termín (bude doplnené po prijímacom konaní)
  • Výsledky prijímacieho testu zo dňa 22.08.2024 pre denné aj externé bakalárske štúdium - 2. kolo (bude doplnené po prijímacom konaní)

Inžinierske štúdium

  • Výsledky prijímacieho testu zo dňa 26.06.2024 pre inžinierske štúdium (bude doplnené po prijímacom konaní)
  • Výsledky prijímacieho testu zo dňa 22.08.2024 pre denné aj externé inžinierske štúdium - 2. kolo (bude doplnené po prijímacom konaní)


O prijatí/neprijatí budú uchádzači informovaní poštou.0
študentov
0
učiteľov
0
absolventov

Partneri FBI