Výberové konanie

Dekanka Fakulty bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline vyhlasuje v súlade so zákonom č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách ..., výberové konanie na Fakulte bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline na obsadenie funkcie:

Katedra bezpečnostného manažmentu
 • 1 pracovné miesto vysokoškolského učiteľa vo funkcii profesor v odbore Bezpečnostné vedy
 • 1 pracovné miesto vysokoškolského učiteľa vo funkcii docent v odbore Bezpečnostné vedy
 • 1 pracovné miesto vysokoškolského učiteľa vo funkcii odborný asistent na kratší pracovný čas v odbore Bezpečnostné vedy
 • 1 pracovné miesto vysokoškolského učiteľa vo funkcii odborný asistent v odbore Bezpečnostné vedy
 • 1 pracovné miesto vysokoškolského učiteľa vo funkcii odborný asistent v odbore Bezpečnostné vedy
 • 1 pracovné miesto vysokoškolského učiteľa vo funkcii odborný asistent na kratší pracovný čas v odbore Bezpečnostné vedy
 • 1 pracovné miesto vysokoškolského učiteľa vo funkcii odborný asistent v odbore Bezpečnostné vedy
 • 1 pracovné miesto vysokoškolského učiteľa vo funkcii odborný asistent v odbore Bezpečnostné vedy 

 • Katedra požiarneho inžinierstva
   

  Katedra krízového manažmentu

  Adresa pre podávania žiadostí:

  Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta bezpečnostného inžinierstva, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina. 

  Podrobné údaje k výberovému konaniu sú uvádzané v konkrétnych pracovných ponukách.


  0
  študentov
  0
  učiteľov
  0
  absolventov

  Partneri FBI