Výberové konanie

Dekanka Fakulty bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline vyhlasuje v súlade so zákonom č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách ..., výberové konanie na Fakulte bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline na obsadenie funkcie:Adresa pre podávania žiadostí:

Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta bezpečnostného inžinierstva, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina. 

Podrobné údaje k výberovému konaniu sú uvádzané v konkrétnych pracovných ponukách.


0
študentov
0
učiteľov
0
absolventov

Partneri FBI