Kolégium dekanky

 

 Predseda

doc. Ing. Eva Sventeková, PhD.

 

dekanka fakulty

 

Členovia
doc. Ing. Katarína Buganová, PhD. vedúca katedry krízového manažmentu
Ing. Milan Goč tajomník fakulty
doc. Ing. Katarína Hollá, PhD.. prodekanka pre medzinárodné vzťahy a marketing
doc. Ing. Bohuš Leitner, PhD. vedúci katedry technických vied a informatiky
prof. Ing. Tomáš Loveček, PhD. prodekan pre vedu a výskum
doc. Ing. Jozef Svetlík, PhD. vedúci katedry požiarneho inžinierstva / predseda akademického senátu
Ing. Miroslava Vandlíčková, PhD. prodekanka pre vzdelávanie
doc. Ing. Andrej Veľas, PhD. vedúci katedry bezpečnostného manažmentu
Ing. Filip Lenko zástupca študentskej časti AS fakulty

 


0
študentov
0
učiteľov
0
absolventov

Partneri FBI