Kolégium dekanky

 

 Predseda

doc. Ing. Eva Sventeková, PhD.

 

dekanka fakulty

 

Členovia
doc. Ing. Katarína Buganová, PhD. vedúca katedry krízového manažmentu
Mgr. Andrea Lacová tajomníčka fakulty
doc. Ing. Katarína Hollá, PhD.. prodekanka pre medzinárodné vzťahy a marketing
prof. Ing. Tomáš Loveček, PhD. prodekan pre vedu a výskum
doc. Ing. Jozef Svetlík, PhD. vedúci katedry požiarneho inžinierstva / predseda akademického senátu
Ing. Miroslava Vandlíčková, PhD. prodekanka pre vzdelávanie
doc. Ing. Andrej Veľas, PhD. vedúci katedry bezpečnostného manažmentu

 


0
študentov
0
učiteľov
0
absolventov

Partneri FBI