Ocenenia zamestnancov a študentov

 

Zamestnanci

Ocenenie Rok
Prof. Ing. Jozefovi Ristvejovi, PhD. bola v roku 2018 udelená Cena ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR za vedu a techniku v kategórii Popularizátor vedy

2018

Foto

 

Študenti

Ocenenie Rok
Na celoslovenskej súťaži prvej pomoci - XXVII. ročník Memoriálu MUDr. V. Harineka 2019 v Poprade získal tím Miestneho spolku SČK pri FBI UNIZA 3. miesto a cenu Fair Play. FBI reprezentoval tím v zložení Adam Sáda, Marcel Kšenzulák, Martina Geročová, Kamil Guľaša a Juraj Gavala.

2019

Foto
Študenti Matúš Strapák a Jana Michalková získali Cenu Zväzu slovenských vedecko-technických spoločností a stali sa ambasádormi vedy a techniky pre rok 2018. 2018 Foto
Na VIII. ročníku medzinárodnej súťaže záchranárskych posádok LEŠŤ 2018 získali 1. miesto študenti inžinierskeho stupňa štúdia Bc. Jakub Medveď a Bc. Ivana Kubáňová. 2018
Na European Academy Cup v hasičskom športe v medzinárodnej súťaži Tímový záchranár 2018 obsadili dvojčlenné družstvá študentov FBI UNIZA všetky tri víťazné pozície, tím študentiek FBI UNIZA sa umiestnil na 3. mieste. 2018 Foto
V septembri 2018 sa študentky FBI UNIZA Erika Belko Čupcová a Janka Bednáriková stali majsterkami sveta v požiarnom útoku družstiev žien 2018 Foto
Študent Ing. Matej Masár bol ocenený za svoju diplomovú prácu Národnou cenou SR za kvalitu 2017. 2017 Foto
Študenti Bc. Kristína Ondrušová, Ing. Filip Biro a Bc. Matúš Strapák a Jana Michalková získali Cenu Literárneho fondu SR za najlepšie práce študentskej vedecko-odbornej činnosti 2017

 

Plaketa J. A. Komenského

Meno oceneného Rok
prof. Ing. Zdeněk Dvořák, PhD. 2019
doc. Ing. Mikuláš Monoši, PhD. 2018
prof. Ing. Pavel Poledňák, PhD. 2017
Ing. Jaroslav Procházka 2017
doc. PhDr. Jiří Horáček, PhD. 2016
doc. Ing. Ivo Milata, CSc. 2016
Ing. Zdeněk Jadrný, PhD. 2015
prof. Ing. Ladislav Šimák, PhD. 2015
doc. Ing. Jozef Kováčik, CSc.  2014
doc. Ing. Ladislav Novák, PhD. 2014
prof. Ing. Anton Osvald, CSc. 2013
doc. Ing. Stanislav Štofko, CSc. 2013
doc. Ing. Libor Gašpierik, CSc. 2012
prof. Ing. Miloslav Seidl, PhD. 2012
doc. Ing. Ladislav Olšar, PhD. 2012
doc. Mgr. Vladimír Míka,PhD. 2012

 

Cena prof. Ing. Jána Mikolaja, DrSc.

Meno oceneného Rok
Dr. h. c. prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD. 2019
prof. Inf. Miloslav Seidl, PhD. 2017
prof. Ing. Ladislav Šimák, PhD. 2015
Dr. h. c. prof. mpx. h. c. prof. Ing. Vladimír Gozora, PhD. 2013
prof. Ing. Milan Dado, CSc. 2013
Dr. h. c. mult. prof. Ing. Juraj Sinay, DrSc. 2011
prof. Ing. Pavel Poledňák, PhD. 2011

 

 


0
študentov
0
učiteľov
0
absolventov

Partneri FBI