Vnútorný systém kvality FBI

Fakulta má zavedený vnútorný systém zabezpečovania kvality vzdelávania, ktorý je podporený meracím systémom kvality.

 


Vnútorný systém zabezpečovania kvality vzdelávania FBI UNIZA (VSKV)


0
študentov
0
učiteľov
0
absolventov

Partneri FBI