Prijímacie konanie PhD. štúdium

Dekanka Fakulty bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline (FBI UNIZA) oznamuje, 
že prijíma prihlášky na doktorandské štúdium v dennej a externej forme v akademickom roku 2020/2021. 

Prijímacie konanie na doktorandské štúdium sa riadi § 54 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
Termín podávania prihlášok je do 3. júla 2020 !!!
Príkaz dekanky o prijímacom konaní PhD. štúdium - na stiahnutie 

Podľa „Akademického kalendára roka 2019/2020“ sa uskutoční dňa 8. 7. 2020 od 08.00 h prijímacie konanie s uchádzačmi o doktorandské štúdium na Fakulte bezpečnostného inžinierstva UNIZA v dennej a externej forme štúdia pre všetky akreditované študijné programy

Viac informácií nájdete v plnom znení oznamu - na stiahnutie.  
POZOR ZMENA Termín podávania prihlášok je do 3. júla 2020.

Vypísané témy v jednotlivých študijných programoch:
Obsahové zameranie prijímacieho konania - na stiahnutie.

Postup na vyplnenie elektronickej prihlášky - na stiahnutie. 


0
študentov
0
učiteľov
0
absolventov

Partneri FBI