Prijímacie konanie PhD. štúdium

Termín podávania prihlášok je do 31. mája 2023
Výber uchádzačov sa uskutoční prijímacím konaním na FBI UNIZA dňa 15. júna 2023.

Viac informácií nájdete v plnom znení oznamu - na stiahnutie.

Vypísané témy v jednotlivých študijných programoch (budú doplnené):

Zoznam školiteľov

Obsahové zameranie prijímacieho konania - na stiahnutie.
Postup na vyplnenie elektronickej prihlášky - na stiahnutie. 


0
študentov
0
učiteľov
0
absolventov

Partneri FBI