Deň otvorených dverí FBI

Fakulta bezpečnostného inžinierstva všetkých pozýva na DOD FBI UNIZA Virtuálne 


Príď medzi nás a pozri sa čo robíme a pýtaj sa dekanky, prodekanov, vedúcich katedier a ostatných učiteľov čo chceš vedieť.


FACEBOOK EVENT

UNIZADOKORAN.SK


PROGRAM


Najčastejšie otázky a odpovede pre uchádzačov o Bc. štúdium


UNIZA DOKORÁN

Facebook Event

Študuj na FBI

FBI UNIZA

Študuj bezpečnosť, ovplyvníš budúcnosť !


0
študentov
0
učiteľov
0
absolventov

Partneri FBI