Deň otvorených dverí FBI

Deň otvorených dverí

FBI UNIZA - 2020

sa uskutoční dňa 12. februára 2020

v priestoroch fakulty v centre mesta na ul. 1. mája 32, 010 26 Žilina (pri autobusovej stanici).

Program na stiahnutie


Užitočné informácie:

Deň otvorených dverí 2020

Deň otvorených dverí 2020Program z roku 2019:

Návštevníci sa oboznámili:

  - s možnosťou vysokoškolského štúdia,

  - s uplatnením našich absolventov v praxi,

  - s priestorovým vybavením,

  - s ukážkami aktivít fakulty,

  - s ďalšími informáciami.

Sprievodný program:

  - simulovaný zásah hasičov, zdravotníkov a policajtov pri nehode,

  - prehliadka hasičskej techniky,

  - ukážka poplachových systémov,

  - kriminalistická technika,

  - simulácia krízových javov,

  - airsoftové zbrane a strelnica.

Do jednotlivých aktivít sa návštevníci DOD aktívne zapájali - preverili si svoje strelecké zručnosti a schopnosti na laserovej strelnici, mali možnosť si vyskúšať snímanie odtlačkov prstov, skontrolovať ochranné prvky bankoviek a dokladov pomocou UV svetla, vyskúšať správnu manipuláciu s bremenami, nácvik stabilizovanej polohy zraneného, merať hluk v prostredí ...


Reportáže a videá z DOD minulých rokov:

2016 >> https://youtu.be/fA3GwZ0Ck88

2017 >> https://youtu.be/DSLYtZqj8pU

2018 >> https://youtu.be/LCd0XBP_6WE

2019 >> https://youtu.be/M3k5PgIiKlo


Fotoalbumy z DOD 2019, 2018, 2017, 2016, 2015

https://www.facebook.com/photos/


0
študentov
0
učiteľov
0
absolventov

Partneri FBI