Dekanát

Všeobecné informácie

Adresa 1.mája 32, Žilina, 010 26
Telefón 041 513 6600
Fax 041 513 6620

Dekanka

doc. Ing. Eva Sventeková, PhD.
Telefón 041 513 6600
Miestnosť MA212

PRODEKANKA PRE VZDELÁVANIE

Ing. Miroslava Vandlíčková, PhD.
Telefón 041 513 6602, 041 513 6754
Miestnosť MA215

PRODEKAN PRE VEDU A VÝSKUM

prof. Ing. Tomáš Loveček, PhD.
Telefón 041 513 6604
Miestnosť MA214

PRODEKAN PRE MEDZINÁRODNÉ VZŤAHY A MARKETING

Ing. Martin Boroš, PhD.
Telefón 041 513 6610, 041 513 6668
Miestnosť MA201

TAJOMNÍK FAKULTY

Mgr. Andrea Lacová
Telefón 041 513 6603
Miestnosť MA210

Sekretariát

Katarína Zavadzanová
Telefón 041 513 6601
Miestnosť MA213

REFERÁT PRE VZDELÁVANIE

Mgr. Anna Košútová
Telefón 041 513 6606
Miestnosť MA102
Gabriela Mydliarová
Telefón 041 513 6605
Miestnosť MA102
Ing. Martina Patsch
Telefón 041 513 6607
Miestnosť MA102

REFERÁT PRE PERSONÁLNU PRÁCU

Ing. Monika Penteková
Telefón 041 513 6611
Miestnosť MA205

REFERÁT PRE MEDZINÁRODNÉ VZŤAHY A MARKETING

Dana Baránková
Telefón 041 513 6710
Miestnosť MA203

REFERÁT PRE FINANCIE A EKONOMIKU

Alena Stenchláková
Telefón 041 513 6609
Miestnosť MA208

REFERÁT SPRÁVY SIETÍ, VÝPOČTOVEJ A KOMUNIKAČNEJ TECHNIKY

Ing. Juraj Piják
Telefón 041 513 6612
Miestnosť MA206
0
študentov
0
učiteľov
0
absolventov

Partneri FBI