Dobrovoľný hasičský zbor

Dobrovoľný hasičský zbor Žilina a Žilinská univerzita


Výročná členská schôdza DHZ Žilina a Žilinská univerzita sa bude konať dňa 4.03.2020, o 13:00 hod. na učebni MA 059.

0
študentov
0
učiteľov
0
absolventov

Partneri FBI