WORKSHOP: Pripravenosť mesta Žilina na zvládanie mimoriadnych udalostí

Katedra krízového manažmentu FBI UNIZA organizuje workshop s názvom Pripravenosť mesta Žilina na zvládanie mimoriadnych udalostí, ktorý sa bude konať 29. októbra 2020 (online). 

Cieľom workshopu je prezentácia nových trendov, postupov prevencie, skúseností dobrej praxe a aktuálnych poznatkov získaných z vedeckovýskumnej činnosti a praktických skúseností z riešenia mimoriadnych udalostí.

Kontakt: inyrevn.zbevpbin@sov.havmn.fx


Pozvánka

Šablóna


0
študentov
0
učiteľov
0
absolventov

Partneri FBI