Časopis Krízový manažment - číslo 2/2019

| O ČASOPISE | VÝZVA NA PUBLIKOVANIE | PRIJÍMANIE ČLÁNKOV - POSTUP | ŠABLÓNA ČLÁNKU | FORMULÁR OPONENTA | ETIKA PUBLIKOVANIA | ČLÁNKY V ANGLICKOM JAZYKU | REDAKČNÁ A TECHNICKÁ RADA | ARCHÍV |

Časopis krízový manažment číslo 2/2019

Na stiahnutie - celé číslo

Na čítanie - ONLINE

DOI: doi.org/10.26552/krm.J.2019.2


OBSAH:

Články VEDECKÉ

Alena OULEHLOVÁ, Hana MALACHOVÁ
AN EXERCISE IN CRISIS MANAGEMENT PREPAREDNESS IN THE CASE OF GAS SUPPLY DISRUPTION

Milan SOPÓCI, Marek WALANCIK
MOTIVATION – VALUES, STUDENTS AND TEACHERS

Miroslav ŠPAČEK, Zdeněk KOPECKÝ, Petr PŮLPÁN
INNOVATIVE APPROACHES TO CRITICAL INFRASTRUCTURE MANAGEMENT BY SOFTWARE SUPPORT

Libor HADÁČEK, Tomáš LOVEČEK, Radovan SOUŠEK
MPODPORA ROZHODOVÁNÍ V MANAGEMENTU RIZIK

Vlastimil SÝKORA, Čestmír HYLÁK
DYNAMICKÁ SORPČNÍ KAPACITA MALÝCH OCHRANNÝCH FILTRŮ – VLIV VSTUPNÍCH PODMÍNEK

Články ODBORNÉ:

Martina SKLENÁROVÁ, Petr ŠTROCH
VÝBUŠNOSŤ PRACHU

Miroslav SLEMENSKÝ
KOMPETENCIE A MOŽNOSTI MIESTNEJ ŠTÁTNEJ SPRÁVY A SAMOSPRÁVY V PREVENCII MIMORIADNYCH UDALOSTÍ

Ľubomír BETUŠ, Vladimír MÍKA
PRÍPRAVA OBYVATEĽSTVA NA SEBAOCHRANU A VZÁJOMNÚ POMOC

Vladimír WIESER, Bohumil ADAMEC
PRENOS VAROVNÝCH HLÁSENÍ PRE OBYVATEĽSTVO POMOCOU POZEMSKÉHO DIGITÁLNEHO ROZHLASU

Nina MOLOVČÁKOVÁ
NÁVRH PROJEKTU SPOLUPRÁCE ZLOŽIEK ŠTÁTNEJ SPRÁVY A SAMOSPRÁV Z HĽADISKA BEZPEČNOSTI

Marta BLAHOVÁ, Martin HROMADA
OCHRANA MĚKKÝCH CÍLŮ V ČR

Ladislav HOFREITER
O POTREBE A VÝZNAME TEÓRIE PRE BEZPEČNOSTNÉ VZDELÁVANIE

obsah titulka

 


0
študentov
0
učiteľov
0
absolventov

Partneri FBI