Katedra technických vied a informatiky

Všeobecné informácie

Telefón 041 513 6851
Web http://fsi.uniza.sk/kkm/
Vedúci
doc., Ing. Bohuš Leitner, PhD.
Kontakt 041 513 6850
Miestnosť MA120
Zástupca vedúceho
Ing. Lucia Figuli, PhD.
Kontakt 041 513 6615
Miestnosť MA117
Sekretariát
Ing. Monika Penteková
Telefón 041 513 6851, 041 513 6853
Miestnosť MA119

Zamestnanci

Ing. Michal Ballay, PhD.
Miestnosť  MA118 Telefón  041 513 6858
prof., Ing. Zdeněk Dvořák, PhD.
Miestnosť  MA128 Telefón  041 513 6854
Ing. Lucia Figuli, PhD.
Miestnosť  MA117 Telefón  041 513 6615
Mechanika. Doprané a pozemné stavby. Mimoriadne zaťaženia konštrukcií. Odolnosť stavieb voči výbuchom.
Mgr. Zuzana Gašparíková
Miestnosť  MA122 Telefón  041 513 6857
Ing. Jana Handriková, PhD.
Miestnosť  MA126 Telefón  041 513 6861
doc., Ing. Bohuš Leitner, PhD.
Miestnosť  MA120 Telefón  041 513 6850
Ing. Mária Lusková, PhD.
Miestnosť  MA121 Telefón  041 513 6766
Ing. Júlia Mihoková Jakubčeková, PhD.
Miestnosť  MA125 Telefón  041 513 6855
Ing. Monika Penteková
Miestnosť  MA119 Telefón  041 513 6851, 041 513 6853
Mgr. Pavol Prievozník
Miestnosť  MA122 Telefón  041 513 6857
RNDr. Darina Stachová, PhD.
Miestnosť  MA114 Telefón  041 513 6865
doc., Ing. Eva Sventeková, PhD.
Miestnosť  MA212 Telefón  041 513 6600

Doktorandi

Ing. Nikola Chovančíková
Miestnosť MA136 Telefón 041 513 6866
Dynamické hodnotenie odolnosti subsystémov kritických infraštruktúrnych objektov v sektore energetika.
Ing. Romana Erdélyiová
Miestnosť MA124 Telefón 041 513 6867
Odolnosť konštrukčných systémov výrobných hál pri požiari.
Ing. Katarína Hoterová
Miestnosť MA136 Telefón 041 513 6866
Dynamické hodnotenie odolnosti subsystémov kritických infraštruktúrnych objektov v sektore doprava.
Ing. Roman Kmeť
Miestnosť MA136 Telefón 041 513 6866
Informačný systém pre vyhodnocovanie úrovne kriminality vybraného regiónu.
Ing. Michal Szatmári
Miestnosť MA124 Telefón 041 513 6867
Výskum indikátorov bezpečnosti v organizácii a ich využitie v systéme manažérstva bezpečnosti.

Popis činnosti

Katedra technických vied a informatiky je pracoviskom FBI UNIZA, ktoré odborne i organizačne garantuje prípravu študentov študijného odboru občianska bezpečnosť v študijnom programe bezpečnosť a ochrana kritickej infraštruktúry. Katedra uskutočňuje výučbu profilových predmetov, medzi ktoré patria manažment rizík kritickej infraštruktúry, riadiace informačné systémy v kritickej infraštruktúre, energetická infraštruktúra, krízový manažment, plánovanie ochrany kritickej infraštruktúry, ochrana kritickej infraštruktúry v sektoroch energetiky dopravy, obnova dopravných a pozemných stavieb. Vedecká práca sa sústreďuje na riešenie úloh súvisiacich s bezpečnosťou 
a ochranou kritickej infraštruktúry predovšetkým v sektore energetiky a dopravy. Katedra sa permanentne uchádza o prideľovanie úloh z grantových agentúr ako aj rezortných úloh.

Aktivity pracoviska

Prípravný kurz matematiky, Organizácia workshopov k ochrane kritickej infraštruktúry.
0
študentov
0
učiteľov
0
absolventov

Partneri FBI