Výučba v akademickom roku 2021/2022

Vážené študentky, vážení študenti, 

výučba v akademickom roku 2021/2022 sa na Fakulte bezpečnostného inžinierstva UNIZA v externej forme štúdia začne prezenčnou formou podľa zverejneného rozvrhu s dodržaním preventívnych opatrení na zníženie šírenia koronavírusu a choroby COVID-19. 

Pre posudzovanie stupňa rizika sa budú brať do úvahy opatrenia prislúchajúce pre okres, v ktorom sa výučba uskutočňuje. 

Žilina je v zmysle platného COVID Automatu (verzia 4.1) aktuálne zaradená do stupňa monitoring (zelená farba), v rámci ktorého budeme na fakulte vyžadovať dodržiavanie nasledovných pravidiel: 

  • povinnosť nosiť ochranu horných dýchacích ciest (rúško, respirátor) vo všetkých vnútorných priestoroch UNIZA, 
  • dodržiavať rozostupy, 
  • osoby s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID 19 nesmú vstúpiť do priestorov UNIZA, 
  • študenti a zamestnanci, u ktorých sa objavia príznaky ochorenia COVID 19 v priebehu vzdelávacích aktivít, bezodkladne opustia priestory UNIZA, o tejto skutočnosti informujú prodekanku pre vzdelávanie (e-mailom, resp. telefonicky).
0
študentov
0
učiteľov
0
absolventov

Partneri FBI