Výučba na FBI UNIZA - online aj prezenčne od 27.9.2021

Vážené študentky, vážení študenti, 

výučba denného štúdia v AR 2021/2022 začína v pondelok, dňa 27.09.2021. Rozvrh je rozdelený na online výučbu a prezenčnú výučbu. Online formou sa budú uskutočňovať prednášky v pondelok a v utorok, prezenčnou formou cvičenia a laboratórne cvičenia v stredu, vo štvrtok a v piatok. Keďže online forma sa uskutočňuje dištančne cez systém MS Teams, v pondelok a v utorok sa pre Vás výučba na fakulte fyzicky neuskutočňuje, a preto nie je potrebné, aby ste v pondelok a v utorok chodili za účelom výučby na FBI. Je však potrebné podľa rozvrhu sa v danom čase v pondelok a v utorok prihlásiť cez MS Teams na online výučbu. Prezenčná forma výučby začína v stredu, preto Vás žiadam dostaviť sa fyzicky na výučbu na FBI až dňa 29.09.2021. 

Ďakujem za pochopenie situácie a prajem príjemný deň. 

S pozdravom,

Miroslava Vandlíčková
prodekanka pre vzdelávanie FBI UNIZA0
študentov
0
učiteľov
0
absolventov

Partneri FBI