Referát pre vzdelávanie bude v dňoch 8.11. – 12.11.2021 zatvorený

Referát pre vzdelávanie bude v dňoch 8.11. – 12.11.2021 zatvorený.

V prípade potreby môžete pracovníčky referátu kontaktovať mailom na emailových adresách:

studijne@fbi.uniza.sk, anna.kosutova@uniza.sk, gabriela.mydliarova@uniza.sk

0
študentov
0
učiteľov
0
absolventov

Partneri FBI