Doplňujúce voľby do študentskej časti akademického senátu fakulty FBI UNIZA

V zmysle článku 4 zásad volieb do akademického senátu Žilinskej univerzity v Žiline, predseda AS UNIZA vyhlasuje doplňujúce voľby dvoch členov študentskej časti akademického senátu Žilinskej univerzity v Žiline na Fakulte bezpečnostného inžinierstva.

Voľby sú naplánované prostredníctvom aplikácieOnVote na 16.11.2021 od 8.00 hod. do 14:30 hod


0
študentov
0
učiteľov
0
absolventov

Partneri FBI