Konferencia 2020

Fakulta bezpečnostného inžinierstva UNIZA Vás pozýva na
25. medzinárodnú vedeckú konferenciu
Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí, ktorá sa bude konať 20 - 21. mája 2020 v Žiline.

 


Konferencia bude zameraná na:

   • všeobecné zásady krízového riadenia;
   • bezpečnostný manažment - ochrana osôb a majetku;
   • ochrana kritickej infraštruktúry v sektoroch dopravy a energetiky;
   • protipožiarna bezpečnosť, opatrenia a záchranné služby.


Kontakt:   pevfvf@havmn.fx 


 


0
študentov
0
učiteľov
0
absolventov

Partneri FBI