Zmeny v rozvrhu v systéme vzdelavanie.uniza.sk

Vážené študentky, vážení študenti,

vzhľadom na momentálnu epidemiologickú situáciu a potrebu dodržiavania príslušných opatrení je Žilinská univerzita nútená pristúpiť k zmenám v rozvrhu, na ktorých sa momentálne aktívne pracuje. Príprava rozvrhových zmien má za následok to, že je momentálne rozvrh pre študentov neprístupný. Vzhľadom na túto skutočnosť Vás preto prosíme o zvýšenú toleranciu a trpezlivosť. O ďalších zmenách situácie Vás budeme včas informovať. 

vzdelavanie.uniza.sk ---> rozvrhy


0
študentov
0
učiteľov
0
absolventov

Partneri FBI